Adategyeztetés

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/H. §-a alapján a vízkészletjárulék bevallására köteles vízhasználók a vízügyi hatóság irányában kötelesek 2018. június 30-ig adategyeztetést teljesíteni. Az adategyeztetés teljesítésének elősegítése érdekében az adategyeztetés fül alatt egy dinamikus űrlapot hoztuk létre.

A vízhasználónak és az üzemi fogyasztónak a dinamikus űrlapot kell kitöltenie, majd a mentést követően a kinyomtatott és aláírt űrlapot az engedély szerint illetékes vízügyi hatóságnak postai, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az elektronikus kapcsolattartásra köteleztettek elektronikus úton eljuttatnia.

Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem forduljon a területileg illetékes vízügyi hatósághoz!

vagy